Taal in Spel waarom?

Het kind heeft
honderd talen,
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken,
van spelen, van spreken

(uit: Zeker de honderd is er wel. Louis Malaguzzie)

Als kinderen de ruimte krijgen om te spelen zijn ze sterk betrokken bij wat ze doen en kunnen ze zich breed ontwikkelen.
Professionals die met jonge kinderen werken hechten daarom groot belang aan spel. Door mee te spelen met een kind en aan te sluiten bij waar een kind mee bezig is, heb je de kans om op een natuurlijke wijze het kind uit te dagen tot een hoger niveau van spel, van denken en van taalgebruik.
Zo kunnen professionals  rijke spelactiviteiten nog beter benutten om jonge kinderen nog krachtiger te ondersteunen in hun brede ontwikkeling.

Als professional ben je de hele dag door met kinderen in gesprek. Cruciaal is dat je als professional kinderen uitdaagt om hun bedoeling duidelijk te maken en hun gedachten onder woorden te brengen. We weten  dat kinderen al  pratende taalvaardiger worden. Een groot deel van het leren gebeurt dan spelenderwijs tijdens het praten, tijdens het gesprek.

We zien volop kansen voor de taal en denken tijdens spelsituaties. Kinderen spelen graag en in het spel is de betrokkenheid en de interesse van kinderen  groot. Spel biedt voor professionals voldoende gelegenheid om aan te sluiten bij wat jonge kinderen bezig houdt en samen in gesprek het spel verder vorm te geven. We zoomen vooral in op Doen-alsof-spel.

Doen-alsof spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het is verbeelding, creatie en xpressie. In doen-alsof spel kan alles een andere betekenis krijgen: een kind is een piloot, een rij stoelen een vliegtuig, de klas is de lucht. Er is grote vrijheid in wat kan en mag. Toch spelen kinderen niet zomaar alles. Ze imiteren wat ze in de wereld om zich heen zien gebeuren, en geven er hun eigen draai aan. Ze spelen hoe het gaat in de wereld, zoals zij dat zien. Ze houden zich aan ‘regels’ die ze zichzelf opleggen.
In doen-alsof spel doen kinderen ervaringen op met verschillende sociale rollen en situaties. Ze nemen andere perspectieven in en leren zich verplaatsen in een ander. Kinderen verkennen in alle veiligheid verschillende gedragingen en taal en ervaren wat daarvan het effect is op zichzelf en op anderen. Zo maken ze zich de wereld steeds meer eigen. Ze kennen er persoonlijke waarde en betekenis aan toe.

Wil je graag aan de slag in je eigen groep om zowel de taal- als de spelontwikkeling bij kinderen te stimuleren?
Dan vind je op deze website praktische voorbeelden.

Spel kind is aan het bellen