Hoe in de praktijk?

Op deze pagina zie je hoe je in je eigen groep aan de slag kunt gaan.
Misschien herken je deze vragen wel:

  • Kan ik wel meespelen in het spel van de kinderen, zonder dat te verstoren?
  • In welke begeleidingsrollen van doen-alsof spel kan ik de taalontwikkeling stimuleren en hoe doe ik dat dan concreet?
  • Wat moet ik doen om kinderen zo uit te dagen dat ze tijdens spel met elkaar gaan praten?
  • We weten wel hoe de spelontwikkeling verloopt maar hoe kunnen we spel taliger maken?

Hoe je het spel van kinderen kunt verrijken en tegelijk de taalontwikkeling stimuleren, is samengevat in tien kernelementen. 

 

Haan, de D. (2010). Taal en Communicatie. In Pedagogisch kader kindercentra 0-4. Amsterdam, Elsevier gezondheidszorg.