Taal in Spel

Op deze website willen we jou als professional uitdagen om verdieping aan te brengen in taal en spel.

  • Ben jij een pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht die spel heel belangrijk vindt  en wil je spel nog beter inzetten in je groep?
  • Wil je ook graag taaldoelen aan spel koppelen?
  • Heb je kinderen in je groep die heel graag spelen en wil jij graag bij hen aansluiten?
  • Of ben je leidinggevende, werkbegeleider/pedagogische staf, coördinator of opleider en wil je collega’s of studenten ondersteunen bij de manier waarop zij spel inzetten?

Dan vind je op deze website  een praktische aanpak voor kleuter- en peutergroepen om tijdens doen-alsof-spel te werken aan zowel spel- als taalontwikkeling.

Met informatie, videovoorbeelden en materialen laten we zien hoe je tijdens doen-alsof spel kinderen uitdaagt tot interactie. En goede interactie zorgt voor een betere taalontwikkeling! De Marnix Academie, Hogeschool iPabo, de Activiteit en het Kohnstamm Instituut hebben samen  met professionals uit Utrecht** Schagen*** en Amsterdam **** al ontdekkend en lerend deze krachtige aanpak ontwikkeld.

Specialist in ontwikkelingsgericht onderwijsHogeschool lerarenopleidingInstituut voor onderzoek van opvoeding en onderwijsHogeschool lerarenopleiding

**Professionals van CBS de Boomgaard, de Achtbaan en pedagogisch medewerkers PC Voorn- Spelenderwijs en KDV Saartje in Utrecht
*** Professionals van de voor- en vroegschool van de Julianaschool in Schagen
****Professionals van de voor- en vroegschool van de Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam